นายท้าย

ภาษาอังกฤษ


n steersman
คำอธิบาย: ผู้ถือท้ายเรือ มีหน้าที่ควบคุมเรือให้แล่นไปตามทิศทาง โดยเฉพาะตามแม่น้ำลำคลอง
หน่วยนับ: คน
คำที่เกี่ยวข้อง: helmsman , wheelsman
ตัวอย่างประโยค: เรือลำนี้ใช้ฝีพายทั้งหมด 50 คนและนายท้ายเพียง 2 คน