นายท่า

ภาษาอังกฤษ


n head of station
คำอธิบาย: ผู้มีหน้าที่ควบคุมดูแลกิจการที่ท่าเรือท่ารถ เช่นในการปล่อยเรือปล่อยรถตามกำหนดเวลาเป็นต้น
หน่วยนับ: คน
คำที่เกี่ยวข้อง: station master , harbor master
ตัวอย่างประโยค: คนที่จะเอารถมาเข้าคิวต้องไปคุยกับนายท่าก่อน