นายทุน

ภาษาอังกฤษ


n capitalist
คำอธิบาย: ผู้ที่เป็นเจ้าของทุนที่ใช้ในการผลิตสินค้า, ผู้ลงทุนประกอบกิจการหรือออกทุนให้ผู้อื่นประกอบกิจการ
หน่วยนับ: คน
ความหมายเหมือนกับ: เจ้าของทุน , ผู้ลงทุน
คำที่เกี่ยวข้อง: upholder , owner of wealth , supporter
ตัวอย่างประโยค: บรรดาพ่อเลี้ยงเหล่านี้ล้วนเป็นนายทุนสนับสนุนนักการเมืองในยามเลือกตั้ง