นายทัพ

ภาษาอังกฤษ


n commander-in-chief
ความหมายเหมือนกับ: ผู้นำทัพ , หัวหน้าทัพ
คำที่เกี่ยวข้อง: army leader , general
n warlord
ความหมายเหมือนกับ: แม่ทัพ , ขุนศึก
คำที่เกี่ยวข้อง: military commander , army commander , military leader
n warlord
ความหมายเหมือนกับ: แม่ทัพ , ขุนศึก
คำที่เกี่ยวข้อง: warrior , military chief
n ancient general
ความหมายเหมือนกับ: แม่ทัพ , จอมพล
คำที่เกี่ยวข้อง: commander-in-chief , field marshal