นายทหารผู้ใหญ่

ภาษาอังกฤษ


n senior commissioned officer
คำอธิบาย: นายทหารมียศระดับสูง
หน่วยนับ: คน, ท่าน
ตัวอย่างประโยค: ผมรู้สึกคุ้นหน้านายทหารผู้ใหญ่ท่านนี้มาก เหมือนเคยเจอกันที่สถานทูต