นายทหาร

ภาษาอังกฤษ


n officer
คำอธิบาย: ผู้มีหน้าที่ในเรื่องการรบประจำกองทัพทหาร
หน่วยนับ: คน, นาย
คำที่เกี่ยวข้อง: military officer
ตัวอย่างประโยค: นายทหารทุกคนเข้าประจำการในค่ายเตรียมรับมือกับสถานการณ์ที่กำลังจะเกิดขึ้น