นายทหาร

ภาษาอังกฤษ


n officer
คำอธิบาย: ผู้มีหน้าที่ในเรื่องการรบประจำกองทัพทหาร
หน่วยนับ: คน, นาย
คำที่เกี่ยวข้อง: military officer
ตัวอย่างประโยค: นายทหารทุกคนเข้าประจำการในค่ายเตรียมรับมือกับสถานการณ์ที่กำลังจะเกิดขึ้น

คำที่มี "นายทหาร" ในคำ


นายทหารคนสนิท n aide-de-camp
หน่วยนับ: คน
ความหมายเหมือนกับ: ท.ส. , นายทหารติดตาม
ตัวอย่างประโยค: นายทหารคนสนิทของแม่ทัพภาคที่ 1 เป็นผู้มาบรรยายกิจกรรมของกองทัพ

นายทหารติดตาม n aide-de-camp
หน่วยนับ: คน
ความหมายเหมือนกับ: นายทหารคนสนิท , ท.ส.
ตัวอย่างประโยค: รัฐมนตรีกลาโหมคนปัจจุบันเคยเป็นอดีตนายทหารติดตามประธานาธิบดีคนก่อน

นายทหารผู้ใหญ่ n senior commissioned officer
คำอธิบาย: นายทหารมียศระดับสูง
หน่วยนับ: คน, ท่าน
ตัวอย่างประโยค: ผมรู้สึกคุ้นหน้านายทหารผู้ใหญ่ท่านนี้มาก เหมือนเคยเจอกันที่สถานทูตค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top