นายตรวจ

ภาษาอังกฤษ


n inspector
คำอธิบาย: ชื่อตำแหน่งในราชการ
หน่วยนับ: คน
ความหมายเหมือนกับ: ผู้ตรวจ
คำที่เกี่ยวข้อง: official examiner
ตัวอย่างประโยค: นายตรวจคนนี้พูดจาไม่สุภาพและแสดงกริยาก้าวร้าว