นายด่าน

ภาษาอังกฤษ


n head of a customhouse
คำอธิบาย: ผู้ที่ทำหน้าที่กำกับดูแลการขนส่งผ่านทางเข้าออกระหว่างประเทศ
หน่วยนับ: คน
ตัวอย่างประโยค: เขาเอาของไปกำนัลนายด่านเพื่อจะได้ขนของสะดวก