นายช่างฝีมือ

ภาษาอังกฤษ


n artisan
ความหมายเหมือนกับ: ศิลปกร , นายช่าง
คำที่เกี่ยวข้อง: craftsman