นายงาน

ภาษาอังกฤษ


n supervisor
หน่วยนับ: คน
ความหมายเหมือนกับ: หัวหน้างาน , หัวหน้าคนงาน , นาย
คำที่เกี่ยวข้อง: manager , director , superintendent
ตัวอย่างประโยค: เขาไม่ค่อยจะยอมตกอยู่ใต้คำสั่งหรือการจ้ำจี้จ้ำไชของนายงานง่ายๆ