นายกเทศมนตรี

ภาษาอังกฤษ


n mayor
คำอธิบาย: ตำแหน่งหัวหน้าคณะผู้บริหารงานเทศบาล
หน่วยนับ: คน, ท่าน
คำที่เกี่ยวข้อง: Lord Mayor
ตัวอย่างประโยค: ผู้ว่าราชการจังหวัดสั่งปลดนายกเทศมนตรี เนื่องจากพัวพันการค้าของเถื่อน