นายกฯ

ภาษาอังกฤษ


n prime minister
คำอธิบาย: หัวหน้ารัฐบาล, ตำแหน่งหัวหน้าคณะรัฐมนตรี
หน่วยนับ: คน, ท่าน
ความหมายเหมือนกับ: นายกรัฐมนตรี
คำที่เกี่ยวข้อง: PM , chancellor
ตัวอย่างประโยค: นายกฯ เดินทางไปเชื่อมสัมพันธ์ทางการค้าที่ประเทศมาเลเซีย