นายกรัฐมนตรี

ภาษาอังกฤษ


n prime minister
คำอธิบาย: ตำแหน่งหัวหน้าคณะรัฐมนตรี, หัวหน้ารัฐบาล
หน่วยนับ: คน, ท่าน
ความหมายเหมือนกับ: นายกฯ
คำที่เกี่ยวข้อง: PM , chancellor
ตัวอย่างประโยค: วันนี้นายกรัฐมนตรีไปเปิดอนุสาวรีย์ทหารผ่านศึกอย่างเป็นทางการ