นามแฝง

ภาษาอังกฤษ


n alias
คำอธิบาย: ชื่อที่ตั้งขึ้นเพื่อพรางหรือแทนชื่อจริง
หน่วยนับ: นาม
ความหมายเหมือนกับ: นามปากกา , นามสมมุติ , สมัญญานาม , ชื่อปลอม
คำที่เกี่ยวข้อง: pseudonym , pen name , assumed name , another name
คำตรงข้าม: นามจริง , ชื่อจริง
ตัวอย่างประโยค: เธอแต่งกลอนบทนี้โดยใช้นามแฝง