นามาภิไธย

ภาษาอังกฤษ


n royal name
คำอธิบาย: ชื่อ ซึ่งใช้เฉพาะพระราชินี สมเด็จพระบรมราชชนนี สมเด็จพระยุพราช สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช และสมเด็จพระบรมราชกุมารี
ความหมายเหมือนกับ: พระนามาภิไธย
คำที่เกี่ยวข้อง: royal designation , royal appellation
ตัวอย่างประโยค: ผ้าห่มคลุมพระอังสาทั้งสองข้างของพระพุทธรูปประดับพระนามาภิไธยย่อ ส.ก.