นามานุกรม

ภาษาอังกฤษ


n nomenclature dictionary
คำอธิบาย: พจนานุกรมคำวิสามานยนาม
หน่วยนับ: เล่ม, ฉบับ
ตัวอย่างประโยค: การทำวิจัยเรื่องนี้จำเป็นต้องใช้นามานุกรมหลายเล่ม