นามสมมุติ

ภาษาอังกฤษ


n alias
คำอธิบาย: ชื่อที่ตั้งขึ้นเพื่อพรางหรือแทนชื่อจริง
หน่วยนับ: นาม
ความหมายเหมือนกับ: นามแฝง , นามปากกา , ชื่อปลอม , สมญานาม
คำที่เกี่ยวข้อง: pseudonym , another name , assumed name
คำตรงข้าม: นามจริง
ตัวอย่างประโยค: เขาใช้นามสมมุติในการแสดงหนังทุกเรื่อง