นามสงเคราะห์

ภาษาอังกฤษ


n glossary
คำอธิบาย: หนังสือที่รวบรวมคำพูดไว้
หน่วยนับ: เล่ม
ความหมายเหมือนกับ: อภิธาน
คำที่เกี่ยวข้อง: vocabulary
n directory
คำอธิบาย: สมุดรายชื่อพร้อมทั้งที่อยู่หรือที่ทำงานของบุคคล
หน่วยนับ: เล่ม