นามปากกา

ภาษาอังกฤษ


n pseudonym
คำอธิบาย: ชื่อที่นักเขียนหรือนักประพันธ์ใช้แทนชื่อจริงของตน
หน่วยนับ: นาม
ความหมายเหมือนกับ: นามแฝง , สมัญญานาม , นามสมมุติ , ชื่อปลอม
คำที่เกี่ยวข้อง: pen name , alias , assumed name , another name
คำตรงข้าม: นามจริง , ชื่อจริง
ตัวอย่างประโยค: เขามีนามปากกาที่ใช้ในงานเขียนของเขามากมายนับไม่ถ้วน