นามบัตร

ภาษาอังกฤษ


n name card
คำอธิบาย: แผ่นกระดาษค่อนข้างแข็งและเล็กเป็นต้นที่พิมพ์บอกชื่อตัว นามสกุล หรือที่อยู่ ที่ทำงานไว้เพื่อแนะนำตัวเป็นต้น
หน่วยนับ: ใบ, แผ่น
คำที่เกี่ยวข้อง: business card
ตัวอย่างประโยค: คุณสามารถติดต่อผมมาตามนามบัตรนี้ได้เสมอ