นามบัตร

ภาษาอังกฤษ


n name card
คำอธิบาย: แผ่นกระดาษค่อนข้างแข็งและเล็กเป็นต้นที่พิมพ์บอกชื่อตัว นามสกุล หรือที่อยู่ ที่ทำงานไว้เพื่อแนะนำตัวเป็นต้น
หน่วยนับ: ใบ, แผ่น
คำที่เกี่ยวข้อง: business card
ตัวอย่างประโยค: คุณสามารถติดต่อผมมาตามนามบัตรนี้ได้เสมอ


ค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top