นาม

ภาษาอังกฤษ


n name
หน่วยนับ: ชื่อ, นาม
ความหมายเหมือนกับ: ชื่อ , นามกร , สมญานาม , สมัญญานาม , นามา
คำที่เกี่ยวข้อง: appellation , title
ตัวอย่างประโยค: พระเอกลิเกชื่อดังมีนามว่าสมศักดิ์ ภักดี
n noun
คำอธิบาย: คำชนิดหนึ่งในไวยากรณ์ สำหรับเรียกคน สัตว์ และสิ่งของต่างๆ
หน่วยนับ: คำ
ความหมายเหมือนกับ: คำนาม
ตัวอย่างประโยค: ประโยคนี้คำว่า การออกกำลังกาย ทำหน้าที่เป็นนามของประโยค