นาฟตา

ภาษาอังกฤษ


n NAFTA
ความหมายเหมือนกับ: ข้อตกลงการค้าเสรีอเมริกาเหนือ
คำที่เกี่ยวข้อง: North American Free Trade Agreement