นาปัก

ภาษาอังกฤษ


n field where seeding rice is transplanted
คำตรงข้าม: นาหว่าน