นานๆ ครั้ง

ภาษาอังกฤษ


adv rarely
คำที่เกี่ยวข้อง: infrequently , seldom , blue moon
ตัวอย่างประโยค: สาวราศีพิจิกนั้น นานๆ ครั้ง เธอถึงจะแสดงออกมาเองว่า เธอรักความเป็นอิสระ