นานโข

ภาษาอังกฤษ


adv quite long (time)
ความหมายเหมือนกับ: นานมาก
คำที่เกี่ยวข้อง: so long (time) , very long (time)
ตัวอย่างประโยค: โทรศัพท์ดังอยู่นานโขแล้วแต่ไม่มีใครไปรับสาย