นานเป็นปี

ภาษาอังกฤษ


adv yearlong
คำที่เกี่ยวข้อง: all year round , year-round