นานาเนก

ภาษาอังกฤษ


adv variously
คำอธิบาย: ต่างๆ กันมากมาย
ความหมายเหมือนกับ: นาเนก , มากมาย , หลากหลาย
คำที่เกี่ยวข้อง: differently