นานาประเทศ

ภาษาอังกฤษ


n various nations
คำที่เกี่ยวข้อง: all the nations , various countries , all the countries
adj international
คำที่เกี่ยวข้อง: internat.