นานาประการ

ภาษาอังกฤษ


adj various
คำอธิบาย: ที่มีมากมายหลายอย่าง
ความหมายเหมือนกับ: นานัปการ , มากมาย , หลากหลาย
คำที่เกี่ยวข้อง: diversified , varied , different , numerous , many
คำตรงข้าม: เล็กน้อย , นิดหน่อย , น้อย
ตัวอย่างประโยค: การเพิ่มประชากรอย่างรวดเร็วย่อมก่อให้เกิดปัญหานานาประการตามมา


ค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top