นานา

ภาษาอังกฤษ


det many
ความหมายเหมือนกับ: หลาย , ต่างๆ , มากมาย , หลากหลาย
คำที่เกี่ยวข้อง: various , diversified , different , numerous
คำตรงข้าม: เล็กน้อย , นิดหน่อย , น้อย
ตัวอย่างประโยค: ในร้านนี้มีผลไม้นานาชนิดให้ลูกค้าได้เลือกซื้อ