นานมาแล้ว

ภาษาอังกฤษ


adv long ago
คำที่เกี่ยวข้อง: long time ago
ตัวอย่างประโยค: โครงการนี้เป็นโครงการที่มีผู้เคยทดลองทำนานมาแล้ว