นานมาก

ภาษาอังกฤษ


adv quite long (time)
คำที่เกี่ยวข้อง: so long (time) , very long (time)
adv for a long time
ความหมายเหมือนกับ: นมนาน
คำที่เกี่ยวข้อง: age-old , for ages , everlastingly
คำตรงข้าม: เร็ว , ไว
adv for a long time
ความหมายเหมือนกับ: นมนาน , นาน
คำที่เกี่ยวข้อง: agelong , lastingly
v be agelong
ความหมายเหมือนกับ: นมนาน
คำที่เกี่ยวข้อง: be a long time
คำตรงข้าม: ไว
adv for a long time
คำตรงข้าม: ไว , เร็ว
adv long time
คำที่เกี่ยวข้อง: lengthy period of time
คำตรงข้าม: ชั่วครู่ , แป๊บเดียว