นานนม

ภาษาอังกฤษ


adv for a long time
คำอธิบาย: เวลานานมาก
ความหมายเหมือนกับ: นมนาน , นานมาก
คำที่เกี่ยวข้อง: age-old , for ages , everlastingly
คำตรงข้าม: เร็ว , ไว
ตัวอย่างประโยค: แหล่งอารยธรรมเริ่มแรกของอียิปต์ล่มสลายไปนานนมแล้ว