นาน

ภาษาอังกฤษ


adv long
ความหมายเหมือนกับ: ยาวนาน , ช้านาน
คำที่เกี่ยวข้อง: for a long time , extensively
ตัวอย่างประโยค: ครอบครัวของเขาอยู่บนที่ดินผืนนี้มานานหลายชั่วอายุคน