นาฏศิลป์

ภาษาอังกฤษ


n dancing art
คำอธิบาย: ศิลปะแห่งการละครหรือการฟ้อนรำ
หน่วยนับ: ชนิด, แบบ
ความหมายเหมือนกับ: การฟ้อนรำ , นาฏกรรม
คำที่เกี่ยวข้อง: acting art , playing art
ตัวอย่างประโยค: ทางวิทยาลัยต้องการครูสอนนาฏศิลป์เป็นจำนวนมาก