นาฏดนตรี

ภาษาอังกฤษ


n musical drama
คำอธิบาย: การแสดงของไทยแบบหนึ่ง มักแสดงเป็นเรื่องราวที่มีตัวละคร มีทั้งบทร้องและรำ สันนิษฐานว่ารับแบบอย่างมาจากมลายู
หน่วยนับ: โรง, คณะ
ความหมายเหมือนกับ: ลิเก , ยี่เก
คำที่เกี่ยวข้อง: musical folk drama , traditional melodrama
ตัวอย่างประโยค: ที่บ้านชอบพากันไปชมนาฏดนตรีที่จัดประกวดกัน