นาฏกรรม

ภาษาอังกฤษ


n dramatic works
คำอธิบาย: งานเกี่ยวกับการรำ การเต้น การทำท่า หรือการแสดงที่ประกอบขึ้นเป็นเรื่องราว และหมายความรวมถึงการแสดงโดยวิธีใบ้ด้วย
ความหมายเหมือนกับ: การละคร , การฟ้อนรำ
ตัวอย่างประโยค: เดือนนี้มีการจัดแสดงนาฏกรรมที่ท้องสนามหลวงอย่างต่อเนื่องเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยว

คำที่มี "นาฏกรรม" ในคำ


โศกนาฏกรรม n tragedy
ความหมายเหมือนกับ: เรื่องเศร้า , เรื่องโศกเศร้า
คำตรงข้าม: สุขนาฎกรรม

โศกนาฏกรรม n tragedy
คำอธิบาย: เรื่องราวหรือเหตุการณ์ทั่วๆ ไปที่เป็นเรื่องเศร้าสลดใจ
ตัวอย่างประโยค: ทุกฝ่ายสามารถสรุปถึงต้นเหตุของโศกนาฏกรรมครั้งนี้ได้ตรงกันว่า เกิดจากการตัดไม้ทำลายป่าอย่างแน่นอน

โศกนาฏกรรม n tragedy
คำอธิบาย: วรรณกรรมโดยเฉพาะประเภทละครที่ลงท้ายด้วยความเศร้าหรือไม่สมหวัง ตัวเอกในเรื่องจะตายในที่สุด

โศกนาฏกรรม n tragedy
คำอธิบาย: วรรณกรรมโดยเฉพาะประเภทละครที่ลงท้ายด้วยความเศร้าหรือไม่สมหวัง ตัวเอกในเรื่องจะตายในที่สุดค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top