นาฏ

ภาษาอังกฤษ


n actress
คำอธิบาย: หญิงสาวสวยที่เป็นนางละคร
หน่วยนับ: นาง, คน
ความหมายเหมือนกับ: นางละคร , นางรำ , นางฟ้อนรำ
คำที่เกี่ยวข้อง: dancer

คำที่มี "นาฏ" ในคำ


นาฏกรรม n dramatic works
คำอธิบาย: งานเกี่ยวกับการรำ การเต้น การทำท่า หรือการแสดงที่ประกอบขึ้นเป็นเรื่องราว และหมายความรวมถึงการแสดงโดยวิธีใบ้ด้วย
ความหมายเหมือนกับ: การละคร , การฟ้อนรำ
ตัวอย่างประโยค: เดือนนี้มีการจัดแสดงนาฏกรรมที่ท้องสนามหลวงอย่างต่อเนื่องเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยว

นาฏดนตรี n musical drama
คำอธิบาย: การแสดงของไทยแบบหนึ่ง มักแสดงเป็นเรื่องราวที่มีตัวละคร มีทั้งบทร้องและรำ สันนิษฐานว่ารับแบบอย่างมาจากมลายู
หน่วยนับ: โรง, คณะ
ความหมายเหมือนกับ: ลิเก , ยี่เก
ตัวอย่างประโยค: ที่บ้านชอบพากันไปชมนาฏดนตรีที่จัดประกวดกัน

นาฏศิลป์ n dancing art
คำอธิบาย: ศิลปะแห่งการละครหรือการฟ้อนรำ
หน่วยนับ: ชนิด, แบบ
ความหมายเหมือนกับ: การฟ้อนรำ , นาฏกรรม
ตัวอย่างประโยค: ทางวิทยาลัยต้องการครูสอนนาฏศิลป์เป็นจำนวนมาก

นาฏลีลา n dance
ความหมายเหมือนกับ: การเต้นรำ , การร่ายรำ

โศกนาฏกรรม n tragedy
ความหมายเหมือนกับ: เรื่องเศร้า , เรื่องโศกเศร้า
คำตรงข้าม: สุขนาฎกรรม

โศกนาฏกรรม n tragedy
คำอธิบาย: เรื่องราวหรือเหตุการณ์ทั่วๆ ไปที่เป็นเรื่องเศร้าสลดใจ
ตัวอย่างประโยค: ทุกฝ่ายสามารถสรุปถึงต้นเหตุของโศกนาฏกรรมครั้งนี้ได้ตรงกันว่า เกิดจากการตัดไม้ทำลายป่าอย่างแน่นอน

โศกนาฏกรรม n tragedy
คำอธิบาย: วรรณกรรมโดยเฉพาะประเภทละครที่ลงท้ายด้วยความเศร้าหรือไม่สมหวัง ตัวเอกในเรื่องจะตายในที่สุด

โศกนาฏกรรม n tragedy
คำอธิบาย: วรรณกรรมโดยเฉพาะประเภทละครที่ลงท้ายด้วยความเศร้าหรือไม่สมหวัง ตัวเอกในเรื่องจะตายในที่สุดค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top