นาซา

ภาษาอังกฤษ


n NASA
ความหมายเหมือนกับ: องค์การบริหารการบินและอวกาศแห่งชาติ (ของสหรัฐอเมริกา)
คำที่เกี่ยวข้อง: National Aeronautics and Space Administration