นางใน

ภาษาอังกฤษ


n lady-in-waiting
คำอธิบาย: นางพนักงานฝ่ายในคอยรับใช้เจ้านาย
หน่วยนับ: คน
ความหมายเหมือนกับ: นางกำนัล , นางพระกำนัล , นางข้าหลวง
คำที่เกี่ยวข้อง: maid of honour , lady-court
ตัวอย่างประโยค: คุณป้าเป็นนางในรับใช้เชื้อพระวงศ์อยู่ในวัง