นางโลม

ภาษาอังกฤษ


n prostitute
ความหมายเหมือนกับ: โสเภณี , หญิงโสเภณี , อีตัว , กระหรี่ , ผู้หญิงหากิน , นางคณิกา
คำที่เกี่ยวข้อง: whore
n prostitute
ความหมายเหมือนกับ: โสเภณี , หญิงงามเมือง , หญิงขายบริการ , หญิงขายตัว , กะหรี่
คำที่เกี่ยวข้อง: call girl , streetwalker , strumpet