นางแอ่น

ภาษาอังกฤษ


n swallow
ความหมายเหมือนกับ: อีแอ่น