นางเอก

ภาษาอังกฤษ


n main actress
คำอธิบาย: ตัวเอกฝ่ายหญิงในการแสดงละครหรือภาพยนตร์เป็นต้น
คำที่เกี่ยวข้อง: leading actress
คำตรงข้าม: พระเอก
ตัวอย่างประโยค: คนที่จะขึ้นมาเป็นนางเอกได้ต้องมีความสามารถรอบตัวและต้องสวยมากด้วย