นางเลิ้ง

ภาษาอังกฤษ


n bulky pot
คำอธิบาย: หม้อขนาดใหญ่สำหรับใส่น้ำ
หน่วยนับ: ใบ
ความหมายเหมือนกับ: ตุ่ม , หม้อ