นางเรียง

ภาษาอังกฤษ


n row of posts
คำอธิบาย: เสาระเนียดที่ปักเรียงเป็นแถว
หน่วยนับ: ต้น, แถว
คำที่เกี่ยวข้อง: posts of stockade