นางเมขลา

ภาษาอังกฤษ


n goddess of lightning
คำที่เกี่ยวข้อง: goddess of the ocean/sea , name of goddess