นางอ้อม

ภาษาอังกฤษ


n wood fixed to the pole for nailing a piece of zinc
คำอธิบาย: คร่าวเสาเพนียด
หน่วยนับ: ตัว