นางอัปสร

ภาษาอังกฤษ


n angel
ความหมายเหมือนกับ: เทวนารี , นางสวรรค์ , เทพธิดา
คำที่เกี่ยวข้อง: fairy , goddess
คำตรงข้าม: เทวดา , เทพบุตร