นางสาว

ภาษาอังกฤษ


n miss
คำอธิบาย: คำนำหน้าชื่อหญิงที่มีอายุตั้งแต่ 15 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป และยังไม่มีสามี
หน่วยนับ: คน
คำที่เกี่ยวข้อง: Ms.
คำตรงข้าม: นาย
ตัวอย่างประโยค: เธอเพิ่งจะเปลี่ยนคำนำหน้าชื่อจากเด็กหญิงมาเป็นนางสาวเมื่อเร็วๆ นี้