นางละคร

ภาษาอังกฤษ


n actress
คำอธิบาย: สตรีผู้ประกอบอาชีพแสดงละคร
หน่วยนับ: คน
คำที่เกี่ยวข้อง: performer
ตัวอย่างประโยค: สมัยก่อนใครที่เป็นนางละครมักโดนคนอื่นดูถูกเหยียดหยาม


ค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top