นางละคร

ภาษาอังกฤษ


n actress
คำอธิบาย: สตรีผู้ประกอบอาชีพแสดงละคร
หน่วยนับ: คน
คำที่เกี่ยวข้อง: performer
ตัวอย่างประโยค: สมัยก่อนใครที่เป็นนางละครมักโดนคนอื่นดูถูกเหยียดหยาม